Reglament

 

Article 1

El Correbarri és una cursa atlètica impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i organitzada pel Club Natació Atlètic-Barceloneta i Gaudium Sports, S.L. La sisena edició del Correbarri tindrà lloc a Barcelona el dia 15 d’octubre de 2017 a les 9:00 hores.

Article 2

El circuit és de 10 quilòmetres. La distància està oficialment certificada. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

Article 3

La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada corredor participa en aquesta cursa atlètica sota la seva responsabilitat i disposa d´un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.

Article 4

Per a participar s’ha d’haver nascut com a mínim a l’any 2003. Els corredors que encara no hagin complert 18 anys el dia de la celebració de la prova hauran d’indicar el DNI i el nom i cognoms del pare/mare/tutor a l’hora de fer la inscripció. Els corredors nascuts al 2002 i 2003 hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.

Article 5

La inscripció al Correbarri és personal i intransferible i suposa l’acceptació del present reglament. Un cop formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altre persona, amic o familiar per motiu de no poder participar el dia de la prova. En cap cas es retornarà l’import abonat de la inscripció ni del lloguer del xip blanc.

Article 6

Per recollir el dorsal caldrà la presentació del resguard d’inscripció i un document identificatiu oficial. Els dorsals s’hauran de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal i el xip s’hauran de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització.

Article 7

Hi haurà un lloc d’avituallament líquid al km5, així com a l’arribada. S’estableix un temps màxim d’1 hora i 25 minuts per a completar el recorregut. Després d’aquest període, els participants que no hagin finalitzat podran continuar, seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat. La meta es tancarà 1 hora i 30 minuts després de donar la sortida.

Article 8

La seguretat a la via pública i portuària serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de la Policia Portuària respectivament. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 9

Tots els participants rebran un xip per posar-se a la sabatilla, que hauran de retornar a l’organització a l’acabar la cursa. No rebran el xip els que tinguin xip propi ChampionChip sempre que ho hagin fet constar abans a la inscripció. Hi haurà 2 punts de cronometratge: km5 i km10.

Article 10

Amb la inscripció cada participant rebrà una samarreta de color diferent depenent del districte al que es pertany. Es recomana la utilització de la samarreta del Correbarri durant la cursa per a diferenciar als 10 districtes barcelonins.

Article 11

Hi haurà una classificació general individual, premiant als 3 primers classificats en categoria masculina i a les 3 primeres classificades en categoria femenina. També hi haurà premis per al primer classificat i primera classificada de cada Districte i pel Districte guanyador, que es coneixerà de la suma de punts dels 35 primers corredors i 15 primeres corredores de cada Districte.
Per a les classificacions individuals es tindrà en compte el temps oficial i per a conèixer el Districte guanyador, el temps real.

Article 12

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de cobertura esportiva.

Article 13

En inscriure’s al Correbarri, els participants donen el seu consentiment per a que Gaudium Sports, S.L., per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’organització del Correbarri (Correbarri. Gaudium Sports. Alcolea 74, 08014 Barcelona). Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació del Correbarri (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.
Conforme disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

Article 14

Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

Article 15

El Correbarri 2017 pertany a la 17a Lliga Internet Championchip, a la X Challenge BCN 10K 2017-2018‏ i a la 6a Lliga Corrent fem Barça.

Article 16

Els participants al Correbarri accepten cadascun dels articles d’aquest reglament.